MCS series: MCS11
BLDC series: BLDC
B series CHARGER MCU: SiP PMB
G series EE MCU: PGS
F series MTP MCU : PFC (跃龙) PFS (迅龙)
M series OTP MCU: PML PMC PMS SOVA PMS
LED控制和驱动IC: NY1 Series
辅助ASIC: NY9T Series NY9M Series NY9L Series NY9A Series
多通道语音/旋律IC: NY7 Series NY6 Series NY5 Series NY2 Series
语音IC: NY4 Series NY3 Series
家用电器: NY8L Series NY8A/B Series
32位MCU: NX1 Series
通用微控制器: 8位微控制器
产品选型:九齐科技 > 32位MCU > NX1 Series

 

P/N

RAM

OTP

Flash

I/O

SPI I/O

16-bit Timer

12-bit ADC

PWM-IO

MIC

I2C

UART

X'tal

Push-Pull PA

VR

MCP

NX11P21A 4KB 32KB - 18 v / - 2 - - - - - - v - -
NX11P22A 4KB 32KB - 24 v / - 2 4 - - - - v v - -
NX12P44A 8KB 64KB - 32 v / v 3 4 8-ch v v v v v v -
NX12P64A 12KB 64KB - 32 v / v 3 8 8-ch v v v v v v -
NX13P44A 8KB 64KB - 32 v / v 3 4 8-ch v v v v v - -
NX13P64A 12KB 64KB - 32 v / v 3 8 8-ch v v v v v - -
NX11S21A 4KB 32KB 2Mb 12 v / - 2 - - - - - - v - v
NX11S22A 4KB 32KB 4Mb 12 v / - 2 - - - - - - v - v
NX11M22A 4KB 32KB 4Mb 12 v / - 2 - - - - - - v - v
NX11M23A 4KB 32KB 8Mb 12 v / - 2 - - - - - - v - v
NX11M24A 4KB 32KB 16Mb 12 v / - 2 - - - - - - v - v
NX11M25A 4KB 32KB 32Mb 12 v / - 2 - - - - - - v - v
NX12M52A 10KB 96KB 4Mb 16 v / - 3 4 4-ch v v v v v v v
NX12M53A 10KB 96KB 8Mb 16 v / - 3 4 4-ch v v v v v v v
NX12M54A 10KB 96KB 16Mb 16 v / - 3 4 4-ch v v v v v v v
NX12M55A 10KB 96KB 32Mb 16 v / - 3 4 4-ch v v v v v v v
NX13M52A 10KB 96KB 4Mb 16 v / - 3 4 4-ch v v v v v - v
NX13M53A 10KB 96KB 8Mb 16 v / - 3 4 4-ch v v v v v - v
NX13M54A 10KB 96KB 16Mb 16 v / - 3 4 4-ch v v v v v - v
NX13M55A 10KB 96KB 32Mb 16 v / - 3 4 4-ch v v v v v - v

开发实力

专业资深的软硬件开发工程师团队,熟悉行业客户产品硬件技术平台解决方案

全球渠道

为客户提供高性价比的产品和服务,满足客户及时快速的电子生产制造需求

品质保证

专业的测试保证团队,保证每批方案的稳定性,兼容性,和抗干扰性

售后服务

专业的技术服务团队,24小时为客户提供各种软硬件的技术支持和售后服务

服务热线

0755-88364040
18902464556

义隆代理

烧录开发

技术支持

申请样品

扫描微信二维码