MCS series: MCS11
BLDC series: BLDC
B series CHARGER MCU: SiP PMB
G series EE MCU: PGS
F series MTP MCU : PFC (跃龙) PFS (迅龙)
M series OTP MCU: PML PMC PMS SOVA PMS
LED控制和驱动IC: NY1 Series
辅助ASIC: NY9T Series NY9M Series NY9L Series NY9A Series
多通道语音/旋律IC: NY7 Series NY6 Series NY5 Series NY2 Series
语音IC: NY4 Series NY3 Series
家用电器: NY8L Series NY8A/B Series
32位MCU: NX1 Series
通用微控制器: 8位微控制器
产品选型:九齐科技 > 语音IC > NY3 Series

 

P/N Sec (6kHz) I/O OKY On/Off POP QIO LCO CSC LVR Section Sentence Step Playspeed Option Int. OSC Motor Recover PWM Large PWN
NY3P005J - 3 1 1 v 2 3 3 v 768 128 1536 28 +/- 1% - 10-bit v
NY3P010J - 3 1 1 v 2 3 3 v 768 128 1536 28 +/- 1% - 10-bit v
NY3P016J - 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1% v 10-bit v
NY3P035J - 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1% v 10-bit v
NY3P065J - 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1% v 10-bit v
NY3P087J - 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1% v 10-bit v
NY3P115J - 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1% v 10-bit v
NY3A003D 2.6 1 1 - v - 1 - - 16 16 256 27 +/- 3% - 7-bit -
NY3A006D 5.2 1 1 - v - 1 - - 16 16 256 27 +/- 3% - 7-bit -
NY3A003E 3.1 1 1 - v 1 1 - - 32 16 256 27 +/- 3% - 9-bit -
NY3A006E 6.1 1 1 - v 1 1 - - 32 16 256 27 +/- 3% - 9-BIT -
NY3A009E 9.2 1 1 - v 1 1 - - 32 16 256 27 +/- 3% - 9-bit -
NY3A012E 12.3 1 1 - v 1 1 - - 32 16 256 27 +/- 3% - 9-bit -
NY3B003C 3.6 2 1 1 v 2 2 - - 16 2 64 27 +/- 3% - 9-bit -
NY3B007D 7.2 2 1 1 v 2 2 - - 16 2 64 27 +/- 3% - 9-bit -
NY3B010C 10.8 2 1 1 v 2 2 - - 16 2 64 27 +/- 3% - 9-bit -
NY3B014C 14.3 2 1 1 v 2 2 - - 16 2 64 27 +/- 3% - 9-bit -
NY3B017C 17.9 2 1 1 v 2 2 - - 16 2 64 27 +/- 3% - 9-bit -
NY3B021C 21.5 2 1 1 v 2 2 - - 16 2 64 27 +/- 3% - 9-bit -
NY3C003C 3.9 3 1 1 v 2 3 3 v 224 32 896 28 +/- 1.5% - 9-bit v
NY3C005C 5.3 3 1 1 v 2 3 3 v 224 32 869 28 +/- 1.5% - 9-bit v
NY3C007C 8.0 3 1 1 v 2 3 3 v 224 32 869 28 +/- 1.5% - 9-bit v
NY3C010C 10.8 3 1 1 v 2 3 3 v 224 32 869 28 +/- 1.5% - 9-bit v
NY3C016C 16.2 3 1 1 v 2 3 3 v 224 32 896 28 +/- 1.5% - 9-bit v
NY3C021C 21.7 3 1 1 v 2 3 3 v 224 32 896 28 +/- 1.5% - 9-bit v
NY3C027C 27.1 3 1 1 v 2 3 3 v 224 32 896 28 +/- 1.5% - 9-bit v
NY3C027C 27.1 3 1 1 v 2 3 3 v 224 32 896 28 +/- 1.5% - 9-bit v
NY3C035C 38.1 3 1 1 v 2 3 3 v 224 32 896 28 +/- 1.5% - 9-bit v
NY3C043C 43.5 3 1 1 v 2 3 3 v 224 32 896 28 +/- 1.5% - 9-bit v
NY3C054C 54.4 3 1 1 v 2 3 3 v 224 32 896 28 +/- 1.5% - 9-bit v
NY3C065C 65.4 3 1 1 v 2 3 3 v 224 32 896 28 +/- 1.5% - 9-bit v
NY3D005C 4.6 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1.5% v 10-bit v
NY3D010C 10.1 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1.5% v 10-bit v
NY3D016C 15.6 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1.5% v 10-bit v
NY3D021C 21.0 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1.5% v 10-bit v
NY3D032C 31.9 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1.5% v 10-bit v
NY3D043C 42.9 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1.5% v 10-bit v
NY3D054C 53.8 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1.5% v 10-bit v
NY3D065C 64.7 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1.5% v 10-bit v
NY3D076C 75.6 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1.5% v 10-bit v
NY3D087C 86.6 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1.5% v 10-bit v
NY3D100C 102.9 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1.5% v 10-bit v
NY3D115C 113.9 5 2 1 v 4 5 5 v 768 128 1536 28 +/- 1.5% v 10-bit v

开发实力

专业资深的软硬件开发工程师团队,熟悉行业客户产品硬件技术平台解决方案

全球渠道

为客户提供高性价比的产品和服务,满足客户及时快速的电子生产制造需求

品质保证

专业的测试保证团队,保证每批方案的稳定性,兼容性,和抗干扰性

售后服务

专业的技术服务团队,24小时为客户提供各种软硬件的技术支持和售后服务

服务热线

0755-88364040
18902464556

义隆代理

烧录开发

技术支持

申请样品

扫描微信二维码